Josemaría Escrivá Obras
• Bod 960: Tak jako se hukot oceánu skládá ze šumění každé je....
• Bod 961: Je nezbytné, abys byl ”mužem Božím“, m....
• Bod 962: Jednota. — Jednota a podřízenost. K čemu jso....
• Bod 963: Nedělejte mi ”kliky“ uvnitř vaší práce....
• Bod 964: Řekl jsi mi zarmouceně: Je mnoho cest! — Mus....
• Bod 965: Raduj se, když vidíš druhé pracovat v dobrých apoš....
• Bod 966: Máš špatného ducha, když tě bolí, že ostatní pracu....
• Bod 967: Je zbytečné namáhat se v tolika vnějších činnostec....
• Bod 968: Radostně ti žehnám, synu, pro víru ve tvé poslání ....
• Bod 969: Ti, kdo ponechávají činnost druhým, ale zato se mo....
• Bod 970: Je pravda, že jsem nazval tvůj neokázalý apoštolát....
• Bod 971: Tvá pobožnost k prvním křesťanům mi připadá tak do....
• Bod 972: Když uskutečňuješ svůj ”apoštolát diskrétnos....
• Bod 973: Slova pošeptaná v pravý čas do ucha tvého kolísavé....
• Bod 974: ”Apoštolát prostřeného stolu“: to je s....
• Bod 975: Je naléhavé znovu pokřesťanštit slavnosti a lidové....
• Bod 976: Velice jsi chválil ”apoštolát dopisováníR....
• Bod 977: ”Dopis přišel ve dnech, které byly smutné, b....
• Bod 978: ”Venite post me, et faciam vos fieri piscato....
• Bod 979: Je v lidské povaze nevážit si toho, co málo stojí.....
• Bod 980: ”Nemám právo vodit s sebou věřící ženu, jako....
• Bod 981: V osmé kapitole svatého Lukáše čteme: ”Potom....
• Bod 982: Žena je silnější než muž a věrnější v hodině boles....