Josemaría Escrivá Obras
• Bod 929: Kříž na tvých prsou?... Dobře. Ale... Kříž na tvýc....
• Bod 930: Apoštolská duše: v první řadě ty. — Pán říká....
• Bod 931: Svatý Ignác nám se svým vojenským přístupem předst....
• Bod 932: Pohleď: apoštolové, se všemi svými patrnými a nesp....
• Bod 933: Vypráví se o duši, která když říkala Pánu v modlit....
• Bod 934: Horlivost je božské bláznovství apoštola, které ti....
• Bod 935: Neusínej na vavřínech. — Pokud je, lidsky ře....
• Bod 936: Do apoštolátu se jdeš podřídit, ponížit se: ne vnu....
• Bod 937: Nikdy nebuďte muži a ženami dlouhého činu a krátké....
• Bod 938: Snaž se žít tak, aby ses dovedl dobrovolně vzdávat....
• Bod 939: Buďte muži a ženami ze světa, ale nebuďte muži a ž....
• Bod 940: Nezapomínej, že jednota je znamením života: rozděl....
• Bod 941: Poslouchat..., jistá cesta. — Slepě poslouch....
• Bod 942: Měj na paměti, můj synu, že nejsi pouze duší, kter....
• Bod 943: Ať ti, kdo se s tebou stýkají, nemohou zvolat to, ....
• Bod 944: Musíš nadchnout druhé láskou k Bohu a horlivostí p....
• Bod 945: Je to špatné rozpoložení poslouchat slovo Boží s k....
• Bod 946: Chcete-li se odevzdat Bohu ve světě, spíše než uče....
• Bod 947: Zarazilo tě, že jsem schvaloval nedostatek ”....
• Bod 948: Ty, vyvolený synu Boží, pociťuj a žij bratrství, a....
• Bod 949: Usilovat o posty v apoštolských podnicích je marno....
• Bod 950: Pracuješ-li pro Krista a zároveň si myslíš, že pos....
• Bod 951: Být hlavou apoštolského podniku znamená být ochotn....
• Bod 952: V apoštolské práci se nemůže promíjet neposlušnost....
• Bod 953: Máš povinnost prosit a obětovat se za osobu a úmys....
• Bod 954: Buď obzvlášť uctivý ke svému nadřízenému, když se ....
• Bod 955: Ve svém apoštolském podniku se neobávej nepřátel z....
• Bod 956: Dobře chápu, že tě baví, jak tebou opovrhují ̵....
• Bod 957: Často přirovnávám apoštolskou práci ke stroji: ozu....
• Bod 958: Zanechej toho ”postoje domýšlivosti“, ....
• Bod 959: Opovržení a pronásledování jsou blažená znamení Bo....