Josemaría Escrivá Obras
• Bod 902: Proč se neodevzdáš Bohu jednou provždy..., opravdu....
• Bod 903: Vidíš-li jasně svou cestu, následuj ji. — Pr....
• Bod 904: ”Jděte a hlásejte evangelium... já jsem s vá....
• Bod 905: Vlastenecké nadšení — chvályhodné — ve....
• Bod 906: ”Et regni ejus non erit finis.“ —....
• Bod 907: ”Nesciebatis quia in his quae Patris mei sun....
• Bod 908: Je to od tebe příliš prostoduché posuzovat hodnotu....
• Bod 909: Teď, když ses mu odevzdal, popros ho o nový život,....
• Bod 910: Toto — tvůj ideál, tvé povolání — je......
• Bod 911: Píšeš mi: ”Zdá se, že ta veliká touha, ktero....
• Bod 912: Chápu, že trpíš, když uprostřed vynucené nečinnost....
• Bod 913: Nepochybuj o tom: tvé povolání je největší milostí....
• Bod 914: Jaká bolest při pohledu na tyto zástupy — z ....
• Bod 915: Boží díla nejsou páky ani schůdky.....
• Bod 916: Pane, učiň z nás blázny, s oním nakažlivým bláznov....
• Bod 917: ”Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum....
• Bod 918: Jdi do apoštolátu dát všechno a nehledej nic pozem....
• Bod 919: Tím, že tě Pán chtěl za apoštola, ti připomněl, ab....
• Bod 920: Každý z vás se musí snažit být apoštolem apoštolů.....
• Bod 921: Ty jsi solí, apoštolská duše. — ”Bonum....
• Bod 922: Můj synu: miluješ-li svůj apoštolát, buď ujištěn, ....
• Bod 923: V den, kdy opravdu ”pocítíš“ svůj apoš....
• Bod 924: Pros neustále o vytrvalost pro sebe a pro své druh....
• Bod 925: Tak jako se řeholníci snaží poznávat, jak žili ti ....
• Bod 926: Ptáš se mě... a já ti odpovídám: tvá dokonalost sp....
• Bod 927: Modlete se jeden za druhého. — Tento ochabuj....
• Bod 928: Máš pravdu. — Z vrcholu — píšeš mi ....