Josemaría Escrivá Obras
• Bod 875: Nezapomínej, malý hlupáčku, že láska tě učinila vš....
• Bod 876: Dítě, neztrať svůj láskyplný zvyk ”dobývat&#....
• Bod 877: Když tě nazývám ”hodným dítětem“, nemy....
• Bod 878: Dobré dítě: říkej Ježíši mnohokrát denně: miluji t....
• Bod 879: Když na tebe dolehnou tvé ubohosti, nebuď smutný. ....
• Bod 880: Ať tě tvé chyby ani nedokonalosti, dokonce ani váž....
• Bod 881: Neznepokojuj se, pokud se nahněváš při vykonávání ....
• Bod 882: Když chceš dělat věci dobře, velmi dobře, nakonec ....
• Bod 883: Uznávám svou nešikovnost, Lásko moje, která je tak....
• Bod 884: Jsi plný ubohostí. — Každý den je vidíš jasn....
• Bod 885: Píchnutí. — A další. A další. — Snášej....
• Bod 886: Když dětská duše přednese Pánu svou touhu po odpuš....
• Bod 887: Tato ztráta odvahy způsobená opakovaným nedostatke....
• Bod 888: Ať je vaše modlitba mužná. — Být dítětem nez....
• Bod 889: Pro toho, kdo miluje Ježíše, je modlitba, dokonce ....
• Bod 890: Při modlitbě jsi rozptýlený. — Snaž se rozpt....
• Bod 891: Kdy se modlíš, usměrňuj nepříhodné myšlenky tak, j....
• Bod 892: Jak dobré je být dítětem! — Když dospělý žád....
• Bod 893: Vytrvat. — Dítě, které klepe na dveře, klepe....
• Bod 894: Viděl jsi vděčnost malých dětí? — Napodobuj ....
• Bod 895: Práce zmáhá tvé tělo tak, že nejsi schopen se modl....
• Bod 896: Že to první, co ti přichází na jazyk v díkůvzdání ....
• Bod 897: Naše vůle, s milostí, je před Bohem všemocná. R....
• Bod 898: Pokud máš ”život dětství“, jako dítě, ....
• Bod 899: Kolik tě stojí toto malé umrtvování! — Bojuj....
• Bod 900: Nejsi sám. — Snášej soužení s radostí. ̵....
• Bod 901: Ježíši: i kdybych zemřel láskou, nikdy bych se ti ....