Josemaría Escrivá Obras
• Bod 118: Svatou čistotu uděluje Bůh, když se o ni prosí s p....
• Bod 119: Jak krásná je svatá čistota! Ale není svatá, ani m....
• Bod 120: Čistota? — ptají se. A smějí se. — To ....
• Bod 121: Je zapotřebí křížové výpravy mužnosti a čistoty, a....
• Bod 122: Mnozí žijí jako andělé uprostřed světa. — Ty....
• Bod 123: Až se pevně rozhodneš vést čistý život, čistota ti....
• Bod 124: Ty, lékař a apoštol, jsi mi napsal: ”Všichni....
• Bod 125: Přál bych si — řekl jsi mi —, abych mě....
• Bod 126: Obžerství je předvojem nečistoty.....
• Bod 127: Nechtěj vést dialog s žádostivostí: pohrdej jí.....
• Bod 128: Stud a skromnost jsou mladší sourozenci čistoty.....
• Bod 129: Bez svaté čistoty není možné vytrvat v apoštolátu.....
• Bod 130: Zbav mne, Ježíši, toho špinavého nánosu smyslné hn....
• Bod 131: Nikdy nemluv o nečistých věcech nebo událostech, a....
• Bod 132: Neměj tu zbabělost být ”statečný“: ute....
• Bod 133: Svatí nebyli abnormální bytosti; případy pro moder....
• Bod 134: I když je tělesnost oděná hedvábím... — Říká....
• Bod 135: Kdybys znal svou cenu!... — Je to svatý Pave....
• Bod 136: Když jsi vyhledal společnost smyslného ukojení...,....
• Bod 137: A pomysli, že pro chvilkové ukojení, které v tobě ....
• Bod 138: ”Infelix ego homo!, quis me liberabit de cor....
• Bod 139: Ve chvíli pokušení pomysli na lásku, která tě oček....
• Bod 140: Ať se stane cokoliv, neznepokojuj se, pokud nesouh....
• Bod 141: Zdá se, že v duši opravdu slyšíš hlas, který ti ří....
• Bod 142: ”Domine!“ — Pane! — ”....
• Bod 143: Aby uchránili svou čistotu, svatý František z Assi....
• Bod 144: Neposkvrněná čistota celého života činí Jana silný....
• Bod 145: Válečná fronta u Madridu. Asi dvacet důstojníků ve....