Josemaría Escrivá Obras
• Bod 639: Nebudeš nikdy litovat, že jsi mlčel, ale mnohokrát....
• Bod 640: Jak se opovažuješ zdůrazňovat ostatním, aby zachov....
• Bod 641: Diskrétnost není ani tajuplnost, ani tajnůstkářstv....
• Bod 642: Diskrétnost je... ohleduplnost. — Necítíš zn....
• Bod 643: Neodhaluj jen tak důvěrnosti svého apoštolátu: nev....
• Bod 644: Mlč: Nezapomínej, že tvůj ideál je jako právě zaže....
• Bod 645: Jak plodné je mlčení! — Všechna ta energie, ....
• Bod 646: Kdybys byl diskrétnější, nemusel bys vnitřně nařík....
• Bod 647: Nesnaž se o to být ”pochopený“. —....
• Bod 648: Když budeš mlčet, dosáhneš větší účinnosti ve tvém....
• Bod 649: Stále ta okázalost! — Žádáš ode mě fotografi....
• Bod 650: Je mnoho lidí — svatých lidí —, kteří ....
• Bod 651: ”To, co dává život kořenům i větvím, je míza....
• Bod 652: Diskrétnost, ctnost mála lidí. — Kdo pomluvi....
• Bod 653: Jaký příklad diskrétnosti nám dává Matka Boží! Ani....
• Bod 654: Hněv nabrousil tvůj jazyk. Mlč!....
• Bod 655: Nikdy nemohu dost zdůraznit důležitost diskrétnost....
• Bod 656: Mlč pokaždé, když v sobě cítíš vřít hněv. — ....