Josemaría Escrivá Obras
• Bod 589: Až uslyšíš potlesk nad svým úspěchem, ať ti v ušíc....
• Bod 590: Nechtěj být jako ta pozlacená korouhvička na střeš....
• Bod 591: Čím více jsem vyvyšován, můj Ježíši, tím více mě p....
• Bod 592: Nezapomínej, že jsi... nádoba na odpadky. — ....
• Bod 593: Až se uvidíš, jaký opravdu jsi, bude ti připadat p....
• Bod 594: Nejsi pokorný, když se sám pokořuješ, ale když tě ....
• Bod 595: Kdybys opravdu znal sám sebe, radoval by ses z toh....
• Bod 596: Netrap se, že druzí vidí tvé chyby; to, co by tě m....
• Bod 597: Kdybys konal podle podnětů svého srdce a rozkazů s....
• Bod 598: Jak velká je hodnota pokory! — ”Quia r....
• Bod 599: Jsi špinavý a padlý prach. — I když tě dech ....
• Bod 600: Ty... , pýcha? — Kvůli čemu?....
• Bod 601: Pýcha? — Proč?... Zanedlouho — možná z....
• Bod 602: Ty, který jsi učený, slavný, výřečný a mocný: nejs....
• Bod 603: Tato falešná pokora je pohodlností: takto se, chud....
• Bod 604: Uznej pokorně svou slabost, abys mohl říci s apošt....
• Bod 605: Otče: jak můžete snést tuto špínu?, řekl jsi mi po....
• Bod 606: Pohleď, jak pokorný je náš Ježíš: jeho trůnem v Je....
• Bod 607: Pokora je další dobrá cesta, jak dosáhnout vnitřní....
• Bod 608: Není nedostatkem pokory uvědomovat si pokrok své d....
• Bod 609: Sebepoznání nás vede jako za ruku k pokoře.....
• Bod 610: Tvoje pevnost, s níž bráníš ducha a normy apoštolá....
• Bod 611: Kvůli pýše. — Myslel sis, že dokážeš všechno....
• Bod 612: Už se můžeš zbavit těchto pyšných myšlenek: jsi št....
• Bod 613: Aby ses stal pokorným, ty, tak prázdný a domýšlivý....