Josemaría Escrivá Obras
• Bod 470: Ale... jaké prostředky? — Jsou ty stejné, kt....
• Bod 471: V apoštolských dílech je dobré — a je to pov....
• Bod 472: Služ Bohu s čistým úmyslem, buď mu věrný... a o ni....
• Bod 473: Odmítni rozhodně to zoufalství, které je způsobené....
• Bod 474: Že jsi... pouhé nic. — A druzí dělají velké ....
• Bod 475: Uvědomuješ si, že jsi ubožák. A také jím jsi. R....
• Bod 476: Když se ”odevzdáš“ Bohu, nebudou těžko....
• Bod 477: Proč si necháváš tato zákoutí ve svém srdci? ̵....
• Bod 478: Jakže! Už jsme tak daleko a ty ještě potřebuješ sc....
• Bod 479: Nevšímej si toho. — ”Opatrníci“ ....
• Bod 480: Vidíš? — Jedna niť a mnoho dalších, dobře pr....
• Bod 481: Hledáme-li pouze Boha, můžeme v našem úsilí s klid....
• Bod 482: Co na tom záleží, že máš proti sobě celý svět se v....
• Bod 483: Odvahu! Ty... můžeš. — Vidíš, co Boží milost....
• Bod 484: Buď nástrojem: ze zlata nebo z oceli, z platiny ne....
• Bod 485: Dobře. No a co? — Nechápu, jak se můžeš odvr....
• Bod 486: Práce je dost. — Nástroje nemůžou být plesni....
• Bod 487: Nestarej se o ekonomické potíže, které ohrožují tv....
• Bod 488: Nepřestávej pracovat kvůli nedostatku prostředků: ....
• Bod 489: Víra živá a průbojná. Jako víra Petrova. — M....
• Bod 490: Přímé srdce a dobrá vůle: s těmito dvěma a se zrak....
• Bod 491: ”Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est f....