Josemaría Escrivá Obras
• Bod 440: Až skončíš svou práci, konej práci svého bratra, p....
• Bod 441: Bolí tě nedostatky lásky tvého bližního k tobě. Al....
• Bod 442: Nesmýšlej nikdy o nikom špatně, ani kdyby ti k tom....
• Bod 443: Nekritizuj negativně: nemůžeš-li chválit, mlč.....
• Bod 444: Nikdy nemluv zle o svém bratrovi, ani kdybys k tom....
• Bod 445: Klepy jsou nečistotou, která špiní a ochromuje apo....
• Bod 446: Jsi-li tak ubohý, jak se můžeš divit, že také osta....
• Bod 447: Když jsem viděl, jak mnoho lidí maří své životy, c....
• Bod 448: Snadněji se řekne, než vykoná. — Ty... s tím....
• Bod 449: Říká se tomu: našeptávání, klevety, pletichy, intr....
• Bod 450: Jak bolí Boha a jak zraňuje mnoho duší — a j....
• Bod 451: Neodsuzujme. — Každý vidí věci ze svého hled....
• Bod 452: Snaž se, je-li toho zapotřebí, abys vždycky ihned ....
• Bod 453: Pomlouváš? — Tedy ztrácíš správného ducha a ....
• Bod 454: Nesuďte, aniž byste vyslechli obě strany. — ....
• Bod 455: Víš, jakou škodu můžeš způsobit, když házíš kamene....
• Bod 456: Kritizovat, ničit, to není těžké: i ten nejposledn....
• Bod 457: Kdo jsi, abys posuzoval rozhodnutí nadřízeného? &#....
• Bod 458: Srážky se sobectvím světa ti pomohou více ocenit b....
• Bod 459: Tvá křesťanská láska je... nafoukaná. — Z dá....
• Bod 460: ”Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas....
• Bod 461: Neuvidím-li, že žiješ toto posvátné bratrství, kte....
• Bod 462: Moc křesťanské lásky! — Vaše vzájemná slabos....
• Bod 463: Křesťanská láska nespočívá jen v dávání, ale i v p....
• Bod 464: Víš o někom, jehož duše je v nebezpečí? — Zd....
• Bod 465: Jsem rád, že máš starost o své bratry. Je to důkaz....
• Bod 466: Píšeš mi, že lidé jsou všeobecně velmi málo štědří....
• Bod 467: Knihy. — Nastavil jsem ruku jako jeden z Kri....
• Bod 468: Jsi velmi naivní. — Že prý je málo těch, kdo....
• Bod 469: ”Pozdravujte všechny svaté. Pozdravují vás v....