Josemaría Escrivá Obras
• Bod 417: Není jiná láska než Láska!....
• Bod 418: Tajemství, které pozvedá to nejpokornější, ba i to....
• Bod 419: — Dítě. — Nemocný. — Necítíte nu....
• Bod 420: Jak málo je jeden život, abychom ho obětovali Bohu....
• Bod 421: Přítel je poklad. — Ale... co teprve Přítel!....
• Bod 422: Ježíš je tvůj přítel. — Přítel. — Se s....
• Bod 423: Můj Bože, miluji tě, ale... nauč mě milovat!....
• Bod 424: Trestat z lásky: to je tajemství, jak pozvednout n....
• Bod 425: Vědět, že mě tolik miluješ, můj Bože, a... já jsem....
• Bod 426: V Kristu máme všechny ideály: protože je Král, je ....
• Bod 427: Pane: ať nacházím míru a váhu ve všem..., jenom ne....
• Bod 428: Když láska, i ta lidská, poskytuje tolik útěchy, c....
• Bod 429: Vše, co se dělá z lásky, nabývá velikosti a krásy.....
• Bod 430: Ježíši, ať jsem poslední ve všem... a první v lásc....
• Bod 431: Neobávej se Boží spravedlnosti. — Spravedlno....
• Bod 432: Uvažuj o tom, co je nejkrásnější a největší na zem....
• Bod 433: Žij z lásky a zvítězíš vždycky — i když bude....
• Bod 434: Nech své srdce přetékat láskou a vděčností při uva....
• Bod 435: ”Timor domini sanctus.“ — Bázeň ....
• Bod 436: Bolest lásky. — Protože je dobrý. — Pr....
• Bod 437: Kdyby zemřel nějaký člověk, aby mne osvobodil od s....
• Bod 438: Blázne! — Ano, viděl jsem tě — v bisku....
• Bod 439: Nezapomeň, že bolest je prubířským kamenem lásky.....