Josemaría Escrivá Obras
• Bod 387: Pojetí svatosti, kterou po nás Bůh požaduje, je ur....
• Bod 388: Svatá bezostyšnost je jedna věc; světská drzost je....
• Bod 389: Svatá bezostyšnost je význačným rysem ”život....
• Bod 390: Směj se směšnostem. — Pohrdej tím, co tomu ř....
• Bod 391: Máš-li tu svatou bezostyšnost, jak to, že ti zálež....
• Bod 392: Přesvědč se, že není směšný ten, kdo dělá to, co j....
• Bod 393: Člověk... kavalír, který by dělal ústupky, by Ježí....
• Bod 394: Ústupnost je jisté znamení, že člověk nemá pravdu.....
• Bod 395: Onen Boží muž, otužilý v boji, uvažoval takto: Že ....
• Bod 396: Svatá nesmlouvavost není bezohlednost.....
• Bod 397: Buď nesmlouvavý v doktríně a v jednání. — Al....
• Bod 398: Nesmlouvavost není nesmlouvavost bez přívlastků, j....
• Bod 399: Jestliže používáme sílu, abychom zachránili jeden ....
• Bod 400: Kolik zločinů se páchá ve jménu spravedlnosti! ....
• Bod 401: Bůh a odvaha! — Odvaha není neopatrnost. ....
• Bod 402: Nepros Ježíše o odpuštění pouze svých vlastních hř....
• Bod 403: Buď ještě smělejší, a když něco potřebuješ, nepros....
• Bod 404: Neuspěl jsi! — My nemáme neúspěch nikdy. ....
• Bod 405: Že jsi neuspěl? — Buď si jist, že nemůžeš ne....
• Bod 406: Byl to neúspěch, neštěstí: protože jsi ztratil naš....
• Bod 407: Nezaměňujme práva svého úřadu s právy své osoby. &....
• Bod 408: Svatoušek se má ke svatému jako pámbíčkář ke zbožn....
• Bod 409: Nemysleme si, že naše zdánlivé ctnosti svatých bud....
• Bod 410: Ať tvá ctnost není ctnost halasná.....
• Bod 411: Ježíšova nauka má takovou sílu, že mnoho falešných....
• Bod 412: Ať oheň tvé lásky není jako bludička. — Přel....
• Bod 413: Satanovo ”non serviam“ bylo až příliš ....
• Bod 414: Jak je to smutné, ”Boží muž“ zkažený! ....
• Bod 415: Nepřikládej velkou důležitost tomu, co svět nazývá....
• Bod 416: ”Sine me nihil potestis facere!“ Nové ....