Josemaría Escrivá Obras
• Bod 279: Lidé mají plochý, dvourozměrný pohled připoutaný k....
• Bod 280: Ztratíš-li nadpřirozený smysl svého života, tvá kř....
• Bod 281: Ticho je jako vrátný vnitřního života.....
• Bod 282: Paradox: je dosažitelnější být světcem než vědcem,....
• Bod 283: Rozptýlit se. — Potřebuješ se rozptýlit!...,....
• Bod 284: Touha: Ať jsem já dobrý a ať jsou všichni ostatní ....
• Bod 285: Obrácení je otázkou okamžiku. — Posvěcení je....
• Bod 286: Na světě není nic lepšího než být v milosti Boží.....
• Bod 287: Čistota úmyslu. — Budeš ji mít vždy, když se....
• Bod 288: Utíkej se do ran ukřižovaného Krista. Tam se naučí....
• Bod 289: Tvá svatá netrpělivost, abys mu sloužil, není Bohu....
• Bod 290: Napravit se. — Každý den trochu. — To ....
• Bod 291: Máš povinnost posvěcovat se. — I ty. —....
• Bod 292: Tvůj vnitřní život má být přesně toto: začínat... ....
• Bod 293: Uvažoval jsi ve svém vnitřním životě v klidu o tom....
• Bod 294: Rostliny nebylo vidět, protože je zakrýval sníh. &....
• Bod 295: Nejsi-li pánem sebe sama, i kdybys byl mocný, tvá ....
• Bod 296: Je tvrdé číst v evangeliu Pilátovu otázku: ”....
• Bod 297: To všechno, co ti zrovna teď dělá starosti, je důl....
• Bod 298: Nová světla! — Jakou máš radost, že ti Pán d....
• Bod 299: Kristus za tebe zemřel. — Ty... co máš uděla....
• Bod 300: Tvá osobní zkušenost — znechucenost, neklid ....