Josemaría Escrivá Obras
• Bod 265: Děti... Jak se snaží, aby se v přítomnosti svých r....
• Bod 266: Neudělej žádné rozhodnutí, aniž by ses zastavil a ....
• Bod 267: Musíme být přesvědčeni, že Bůh je neustále v naší ....
• Bod 268: Zvykni si mnohokrát denně pozvedat své srdce k Boh....
• Bod 269: Nebuď tak slepý a lehkomyslný, abys v duchu nevkro....
• Bod 270: Nemáš radost pokaždé, když objevíš na své obvyklé ....
• Bod 271: Jedna duše modlitby říkávala: ať je Ježíš v úmysle....
• Bod 272: Používej tyto svaté ”lidské pomůcky“, ....
• Bod 273: Sám! — Nejsi sám. Zdálky ti neustále děláme ....
• Bod 274: ”Otče — řekl mi ten mladý muž (copak s....
• Bod 275: Nepochybuji o tvé poctivosti. — Vím, že jedn....
• Bod 276: Když si navykneš, třeba jen jednou týdně, vyhledat....
• Bod 277: Ptáš se mě: proč ten dřevěný kříž? — A cituj....
• Bod 278: Měj Boží přítomnost a budeš mít nadpřirozený život....