Josemaría Escrivá Obras
• Bod 1: Ať tvůj život není neplodný. — Buď užitečný.....
• Bod 2: Kéž by tvé způsoby a tvé rozhovory byly takové, ab....
• Bod 3: Vážnost. — Přestaň se chovat jako malý kluk ....
• Bod 4: Neříkej: ”Takový jsem..., to je má povaha.&#....
• Bod 5: Zvykni si říkat ”ne“.....
• Bod 6: Otoč se zády k hanebníkovi, když ti našeptává: nač....
• Bod 7: Neměj maloměšťáckého ducha. — Rozšiřuj své s....
• Bod 8: Klid. — Proč se zlobíš, když tím urážíš Boha....
• Bod 9: To, co jsi řekl, řekni jinak, beze zloby, a tvá sl....
• Bod 10: Nikdy nekárej, dokud jsi rozhorlený chybou, která ....
• Bod 11: Vůle. — Síla. — Příklad. — Co je....
• Bod 12: Vzrůstej před překážkami. — Pánova milost ti....
• Bod 13: Zbav se těch neužitečných myšlenek, které tě přine....
• Bod 14: Neztrácej svůj čas ani svou sílu, které náleží Boh....
• Bod 15: Neodkládej svou práci na zítra.....
• Bod 16: Ty a tuctový? Ty... jeden z davu!? Narodil ses pře....
• Bod 17: Nepodlehni této nemoci povahy, jejímiž příznaky js....
• Bod 18: Umíněně se snažíš být světácký, povrchní, zbrklý, ....
• Bod 19: Vůle. Velmi důležitý rys. Nepohrdej maličkostmi, n....
• Bod 20: Tvá povaha naráží na povahu toho nebo onoho... Je ....
• Bod 21: Výmluvy. — Nebudou ti nikdy chybět, abys pře....
• Bod 22: Buď pevný. — Buď mužný. — Buď muž. ....
• Bod 23: Že... nemůžeš dělat více!? — Nebude to spíš ....
• Bod 24: Máš ambice:... vědět..., vést..., být odvážný. Do....
• Bod 25: Nehádejte se. — Z hádky obvykle světlo nevze....
• Bod 26: Manželství je posvátnou svátostí. — Až přijd....
• Bod 27: Směješ se, protože ti říkám, že máš ”povolán....
• Bod 28: Manželství je pro pěchotu a ne pro Kristovy velite....
• Bod 29: Relativní a ubohé štěstí sobce, který se uzavírá d....
• Bod 30: Jsi vypočítavý. — Neříkej mi, že jsi mladý. ....
• Bod 31: Sobec. — Ty, vždycky jen ”to tvojeR....
• Bod 32: Nikdy nebudeš vůdcem, jestliže v lidech vidíš jen ....
• Bod 33: Nikdy nechceš jít až do důsledků pravdy. — N....
• Bod 34: Neboj se pravdy, ani kdyby tě měla stát život.....
• Bod 35: Nelíbí se mi tolik eufemismů: zbabělost nazýváte o....
• Bod 36: Tyto špatné poměry nejsou nenapravitelné. — ....
• Bod 37: Máš, jak se říká, ”mnoho řečí“. —....
• Bod 38: Má to být pravda — nevěřím, nevěřím —,....
• Bod 39: ”Modlete se, abych se nikdy nespokojil s tím....
• Bod 40: Víra, radost, optimismus. — Ale ne pošetilos....
• Bod 41: Jaký to úžasný styl žít prázdné hlouposti! A ten z....
• Bod 42: Proč ty výkyvy povahy? Kdy zaměříš svou vůli na ně....
• Bod 43: Nebuď tak... nedůtklivý. — Nejmenší maličkos....
• Bod 44: Zdvořile se omluv, tak jak to vyžaduje křesťanská ....
• Bod 45: Proč ti vadí ony pomýlené pomluvy, které o tobě li....
• Bod 46: Nemyslíš, že rovnost, tak jak jí lidé rozumějí, je....
• Bod 47: Tato důraznost a póza se k tobě nehodí: je vidět, ....
• Bod 48: Tvůj charakter není dost pevný: jaká potřeba do vš....
• Bod 49: Mlč. — Nebuď dětinský, nebuď karikaturou dít....
• Bod 50: Jsi zvědavý, až moc se vyptáváš, do všeho strkáš n....
• Bod 51: Tvá mužnost, přímá a prostá, je tížena intrikami a....
• Bod 52: Proč když soudíš druhé, vkládáš do své kritiky hoř....
• Bod 53: Tohoto kritického ducha — připouštím, že nej....
• Bod 54: Vyhýbat se těžkostem? — Tato slova — v....
• Bod 55: Člověče: buď trochu méně naivní (ačkoli jsi velmi ....