Josemaría Escrivá Obras
• Bod 235: Zpytování svědomí. — Každodenní práce. ̵....
• Bod 236: Při zpytování svědomí se varuj němého ďábla.....
• Bod 237: Zpytuj se: pomalu, statečně. — Není-liž prav....
• Bod 238: Všeobecné zpytování je jako obrana. — Zvlášt....
• Bod 239: Pohled do minulosti. A máš nad ní... naříkat? Ne: ....
• Bod 240: Pros o světlo. — Běž do hloubky, až ke kořen....
• Bod 241: Zvláštní zpytování svědomí má být přímo zaměřeno b....
• Bod 242: ”Co všechno jakožto křesťan dlužím Bohu: kvů....
• Bod 243: ”Qui fidelis est in minimo et in majori fide....
• Bod 244: Reaguj. — Poslouchej, co ti říká Duch svatý:....
• Bod 245: Ve dnech rekolekcí musí být tvé zpytování hlubší a....
• Bod 246: Své zpytování zakonči vždycky úkonem lásky —....