Josemaría Escrivá Obras
• Bod 172: Nedovedeš-li se umrtvovat, nikdy nebudeš duší modl....
• Bod 173: Ona trefná poznámka, vtip, který sis nechal pro se....
• Bod 174: Neříkej: ten a ten mě obtěžuje. — Mysli si: ....
• Bod 175: Žádný ideál se nestane skutečností bez oběti. R....
• Bod 176: Jak často se odhodláš posloužit v něčem Bohu... a ....
• Bod 177: Nepromarni příležitost zříci se vlastního mínění. ....
• Bod 178: Když uvidíš nějaký prostý, dřevěný kříž, osamělý, ....
• Bod 179: Vyhledávej umrtvování, která neumrtvují druhé.....
• Bod 180: Kde není umrtvování, není ctnosti.....
• Bod 181: Vnitřní umrtvování. — Nevěřím tvému vnitřním....
• Bod 182: Vypijme až do dna kalich bolesti v tomto ubohém př....
• Bod 183: Oči! Jimi vchází do duše mnoho nepravostí. —....
• Bod 184: Proč se rozhlížet, nosíš-li ”svůj svět“....
• Bod 185: Svět obdivuje pouze oběť okázalou, protože nezná c....
• Bod 186: Musíme se odevzdat úplně, musíme se zapřít úplně: ....
• Bod 187: Paradox: abychom žili, musíme zemřít.....
• Bod 188: Pamatuj, že srdce je zrádce. — Měj ho zamčen....
• Bod 189: Vše, co tě nepřivádí k Bohu, je přítěží. Usekni ji....
• Bod 190: Pán promluvil ústy jedné duše, jejíž nadřízený byl....
• Bod 191: Přemáhej se každý den od prvního okamžiku tím, že ....
• Bod 192: Vždycky odcházíš přemožen. — Měj pokaždé na ....
• Bod 193: Nebuď slabý a měkký. — Je na čase, aby ses z....
• Bod 194: Řeknu ti, jaké jsou poklady člověka na zemi, abys ....
• Bod 195: Jakou pravdu měl ten, kdo říkal, že duše a tělo js....
• Bod 196: Tělu je třeba dát o něco méně, než potřebuje. Jina....
• Bod 197: Když byli svědky tvých slabostí a ubohostí, co zál....
• Bod 198: Toto jsou lahodné plody duše, která se umrtvuje: p....
• Bod 199: Jestliže pšeničné zrno neodumře, zůstává neplodné.....
• Bod 200: Nevítězíš nad sebou, neumrtvuješ se, protože jsi p....
• Bod 201: Jaká pachuť žluči a octa, popelu a pelyňku! Jak vy....
• Bod 202: Že se dobrovolně potrestáš za svou slabost a za sv....
• Bod 203: Radost nás, ubohých smrtelníků, zanechává vždycky ....
• Bod 204: Kolik lidí by se dalo přibít na kříž před užaslými....
• Bod 205: Četli jsme — ty a já — hrdinsky obyčej....
• Bod 206: Hrdinská minuta. — Je to přesný čas, abys vs....
• Bod 207: Buď vděčný jako za zvláštní milost za tento svatý ....