Josemaría Escrivá Obras
• Bod 813: Dělejte všechno z lásky. — Tak už nebude mal....
• Bod 814: Malý čin vykonaný z lásky má tak velkou cenu!....
• Bod 815: Chceš být opravdu svatý? — Plň malé povinnos....
• Bod 816: Zmýlil ses v cestě, opovrhuješ-li maličkostmi.....
• Bod 817: ”Velká“ svatost spočívá v plnění ̶....
• Bod 818: Velké duše se velmi starají o maličkosti.....
• Bod 819: Protože jsi byl ”in pauca fidelis“ ....
• Bod 820: Neposuzuj podle malosti začátků: jednou mě upozorn....
• Bod 821: Nezapomínej, že každá velká věc na zemi začala jak....
• Bod 822: Říkáš mi: až se naskytne příležitost vykonat něco ....
• Bod 823: Viděl jsi, jak stavěli tuto velkolepou budovu? ....
• Bod 824: Nevšiml sis, v jakých ”maličkostech“ s....
• Bod 825: Pokračuj v přesném plnění svých nynějších povinnos....
• Bod 826: Vše, na čem my, ubozí lidé, máme účast — i s....
• Bod 827: Pozastavil ses někdy nad tím, jak velkou sumu může....
• Bod 828: Byla to tvrdá zkušenost: nezapomeň na tuto lekci. ....
• Bod 829: Neviděl jsi záblesk v Ježíšových očích, když chudá....
• Bod 830: Nebuď... hlupák: je pravda, že v tomto velkém Kris....