Josemaría Escrivá Obras
• Bod 754: To je klíč ke dvěřím do království nebeského: R....
• Bod 755: Mnoho velkých věcí záleží na tom, jestli se ty i j....
• Bod 756: Jsme kameny, bloky, které se pohybují, cítí a mají....
• Bod 757: Rezignace?... Podřízení se?... Chtít vůli Boží!....
• Bod 758: Oddané přijetí Boží vůle nutně přináší radost a po....
• Bod 759: Pokoj, pokoj!, říkáš mi. — Pokoj... lidem do....
• Bod 760: Úvaha, která přináší pokoj a kterou Duch svatý vnu....
• Bod 761: Svobodný muži, podvol se dobrovolně službě tak, ab....
• Bod 762: Úkon ztotožnění se s Boží vůlí: Chceš to, Pane?......
• Bod 763: Neváhej. Nech, ať z tvého srdce vystoupá k ústům: ....
• Bod 764: Čím blíže je apoštol k Bohu, tím více se cítí všeo....
• Bod 765: Spíše chci tvou vůli, můj Bože, než neplně ji R....
• Bod 766: Odevzdanost do vůle Boží je tajemstvím štěstí na z....
• Bod 767: Tato odevzdanost je přesně tou podmínkou, kterou p....
• Bod 768: ”Gaudium cum pace“ — radost a po....
• Bod 769: Svatá lhostejnost neznamená mít vyprahlé srdce...,....
• Bod 770: Nejsi méně šťastný, když máš nedostatek, než kdyby....
• Bod 771: Bůh pozdvihuje ty, kdo plní jeho vůli, právě v tom....
• Bod 772: Ptej se sám sebe mnohokrát denně: dělám právě teď ....
• Bod 773: Ježíši, cokoli ty ”chceš“..., to miluj....
• Bod 774: Stupně: rezignovat před vůlí Boží, přizpůsobit se ....
• Bod 775: Pane, je-li to tvá vůle, učiň z mého ubohého těla ....
• Bod 776: Neupadni do začarovaného kruhu: myslíš si: až se t....
• Bod 777: Tvoje vlastní vůle, tvůj vlastní úsudek: to je to,....
• Bod 778: Je to otázka několika vteřin... Než cokoliv začneš....