Josemaría Escrivá Obras
• Bod 575: Někteří procházejí životem, jako by to byl tunel, ....
• Bod 576: S jak podlou vychytralostí argumentuje satan proti....
• Bod 577: Cítíš v sobě obrovskou víru... — Ten, kdo ti....
• Bod 578: Říká ti to svatý Pavel, apoštolská duše: ”Ju....
• Bod 579: Víra. — Je bolestné pozorovat, jak ji má mno....
• Bod 580: Pros pokorně Pána, aby rozmnožil tvou víru. —....
• Bod 581: S jakou pokorou a prostotou vypravují evangelisté ....
• Bod 582: Jak krásná je naše katolická víra! — Uspokoj....
• Bod 583: Nejsem ”stoupencem zázraků“. — Ř....
• Bod 584: Rozdmýchej svou víru. — Kristus není postavo....
• Bod 585: ”Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!&....
• Bod 586: Bůh je stále stejný. — Je třeba mužů víry: a....
• Bod 587: Nemají víru. — Mají však pověry. Jeden vlivn....
• Bod 588: ”Omnia possibilia sunt credenti.“ R....