Josemaría Escrivá Obras
• Bod 528: Velmi důležitým rysem apoštola je jeho láska ke mš....
• Bod 529: Mše je dlouhá, říkáš, a já dodávám: protože tvoje ....
• Bod 530: Mnozí křesťané si dávají na čas a ve společenském ....
• Bod 531: ”Zacházejte s ním s úctou, zacházejte s ním ....
• Bod 532: Jak zaplakal u oltáře jeden mladý svatý kněz, kter....
• Bod 533: Pokora Ježíšova: V Betlémě, v Nazaretě, na Kalvári....
• Bod 534: Chodit k přijímání každý den po tolik let! —....
• Bod 535: Přijímání, spojení, rozmluva, důvěra: Slovo, Chléb....
• Bod 536: Choď k přijímání. — Není to nedostatek úcty.....
• Bod 537: Až se přiblížíš ke svatostánku, mysli na to, že on....
• Bod 538: Tady ho máš: Král králů a Pán pánů. — Je ukr....
• Bod 539: Zůstal tady pro tebe. — Nemysli si, že je pr....
• Bod 540: Jakým zdrojem milostí je duchovní svaté přijímání!....
• Bod 541: Zbožnost má svá vlastní pravidla dobrého chování. ....
• Bod 542: Nepoužívejte k bohoslužbě ”sériově“ vy....
• Bod 543: Viděl jsi, jak sloužím mši svatou na holém oltáři ....