Josemaría Escrivá Obras
• Bod 360: Jak srdečně ses zasmál, když jsem ti poradil, abys....
• Bod 361: Pro tebe, který si vnitřně stěžuješ, že s tebou za....
• Bod 362: Nepotřebuji zázraky: ty z Písma svatého mi bohatě ....
• Bod 363: Rozčarovaný. — Přicházíš skleslý. Lidé ti pr....
• Bod 364: Ach! Kdyby ses jen rozhodl, že budeš sloužit Bohu ....
• Bod 365: Pociťuješ-li nutkání být vedoucím, tvojí touhou bu....
• Bod 366: Podívejme se: proč se cítíš uražený, když se ten n....
• Bod 367: I ta nejjemnější a nejvybranější lahůdka, je-li po....
• Bod 368: Nudíš se? — Ovšem. Protože tvé smysly jsou p....
• Bod 369: Láska Ježíše Krista tě povede k mnoha ústupkům...,....
• Bod 370: Nejsi-li špatný a přitom tak vypadáš, pak jsi hlou....
• Bod 371: Když se lidé se špatnou profesionální pověstí stav....
• Bod 372: Zastáváš-li úřední místo, máš také určitá práva, k....
• Bod 373: Líbí se mi tvoje apoštolské heslo: ”Pracovat....
• Bod 374: Nač ten spěch? — Neříkej mi, že je to činnos....
• Bod 375: Rozptýlení. — Necháváš své smysly a schopnos....
• Bod 376: ”Prostředí má takový vliv!“ řekl jsi m....
• Bod 377: A jak získám ”naši formaci“ a jak zach....
• Bod 378: Nebuď pesimistou. — Nevíš, že vše, co se děj....
• Bod 379: Přirozenost. — Ať váš život křesťanských muž....
• Bod 380: Ptáš se mě: ”A nebude má přirozenost při stř....
• Bod 381: Nestarej se, když lidé říkají, že máš držíš pevně ....
• Bod 382: Když jsem ti daroval onu knihu o životě Krista, na....
• Bod 383: Když tě vidí ochabovat... a přitom jsi vedoucí, pa....
• Bod 384: Zmatenost. — Dozvěděl jsem se, že kolísala s....
• Bod 385: Pán říká: ”Nové přikázání vám dávám: Milujte....
• Bod 386: Nezapomínej, synu, že zde na zemi je pro tebe pouz....