Josemaría Escrivá Obras
• Bod 332: Nemáme omluvy pro toho, kdo by mohl být vzdělaný, ....
• Bod 333: Studium. — Poslušnost: ”Non multa, sed....
• Bod 334: Modlíš se, umrtvuješ se, pracuješ v mnoha apoštols....
• Bod 335: Hodina studia je pro moderního apoštola hodinou mo....
• Bod 336: Máš-li sloužit Bohu svou myslí, studovat je pro te....
• Bod 337: Přijímáš svátosti, modlíš se, vedeš čistý život.......
• Bod 338: Dříve, když lidské poznání — věda — by....
• Bod 339: Knihy: nekupuj je, aniž by ses poradil s moudrými ....
• Bod 340: Studuj. — Studuj usilovně. — Máš-li bý....
• Bod 341: Je dobré, že vynakládáš tolik úsilí na studium, po....
• Bod 342: Nezapomínej, že dříve než učit je třeba konat. ....
• Bod 343: Pracuj. — Až budeš mít na starosti nějakou p....
• Bod 344: Vychovatel: to nesporné úsilí, které vynakládáš na....
• Bod 345: Vzdělání, vzdělání! — Dobře: ať nás nikdo ne....
• Bod 346: Studente: formuj se v solidní a aktivní zbožnosti,....
• Bod 347: Staráš se pouze o to, abys budoval svoje vzdělání.....
• Bod 348: Tvá nedbalost, tvá lhostejnost, tvé lajdáctví jsou....
• Bod 349: Buď klidný, i když potom, co jsi obhajoval nějaký ....
• Bod 350: Být vzdělaný nestačí, třebaže jsi také dobrým křes....
• Bod 351: Samolibost z tebe dělá člověka nesnesitelného a od....
• Bod 352: Tvá nezkušenost tě vede k této nabubřelosti, ješit....
• Bod 353: Bezkonfesijnost, neutralita. — Staré mýty, k....
• Bod 354: Využívej dobře svůj čas. — Nezapomínej na pr....
• Bod 355: Ti, kdo se zabývají světskými záležitostmi, říkají....
• Bod 356: Nechápu, jak se můžeš nazývat křesťanem a žít tak ....
• Bod 357: Zdá se — řekl jsi mi —, že všechny hří....
• Bod 358: Zahálka je věc naprosto nepochopitelná u člověka s....
• Bod 359: Vlož do své běžné profesní práce nadpřirozený úmys....