Josemaría Escrivá Obras
235

Zpytování svědomí. — Každodenní práce. — Účetnictví, které podnikatel nikdy nezanedbává.

A je důležitějšího podnikání než získání věčného života?


236

Při zpytování svědomí se varuj němého ďábla.


237

Zpytuj se: pomalu, statečně. — Není-liž pravda, že tvá špatná nálada a tvůj smutek, obojí bez příčiny — zdánlivě bez příčiny — pocházejí z nedostatku tvého odhodlání rozvázat pouta jemná, ale ”konkrétní“, která ti lstivě nastražila tvá žádostivost?


238

Všeobecné zpytování je jako obrana. — Zvláštní zpytování je jako útok. — To první je brnění. To druhé ostrý meč.


239

Pohled do minulosti. A máš nad ní... naříkat? Ne: to je k ničemu. — Poučit se: to přináší plody.


240

Pros o světlo. — Běž do hloubky, až ke kořenům, a potom nasaď útočnou zbraň, kterou je zvláštní zpytování svědomí.


241

Zvláštní zpytování svědomí má být přímo zaměřeno buď na získání určité ctnosti, anebo na vykořenění tvé hlavní chyby.ˇ


242

”Co všechno jakožto křesťan dlužím Bohu: kvůli tomu, že moje odpověď na tento dluh byla tak nedostatečná, jsem plakal bolestí, bolestí lásky: ,Mea culpa!'“ — Je správné, že uznáváš své dluhy; ale nezapomeň, jak se splácí: slzami... a skutky.


243

”Qui fidelis est in minimo et in majori fidelis est.“ — Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. — To jsou slova svatého Lukáše, která ti ukazují kořen tvých sejití z cesty. Zpytuj se.


244

Reaguj. — Poslouchej, co ti říká Duch svatý: ”Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique.“ — Kdyby mě tak urážel nepřítel, mohl bych to snést. Ale ty... ”tu vero homo unanimis, dux meus, et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos!“ — ty, můj příteli, můj apoštole, který sedíš u mého stolu a jíš se mnou lahodný pokrm!


245

Ve dnech rekolekcí musí být tvé zpytování hlubší a obsažnější než ono běžné večerní. — Jinak ztrácíš velkou příležitost k nápravě.


246

Své zpytování zakonči vždycky úkonem lásky — bolesti z lásky —: za sebe, za všechny hříchy lidí... — A uvaž, s jakou otcovskou péčí odstranil Bůh z tvé cesty překážky, abys nezakopl.


Předchozí Další