Josemaría Escrivá Obras
852

Snaž se poznávat ”cestu duchovního dětství“, aniž by ses ”nutil“ po ní jít. — Nech působit Ducha svatého.


853

Cesta dětství. — Odevzdanost. — Duchovní dětství. — Toto všechno není žádná bláhovost, ale pevný a solidní křesťanský život.


854

V duchovním životě dětství to, co ”děti“ dělají nebo říkají, nejsou dětinskosti ani hlouposti.


855

Duchovní dětství není duchovní hloupost ani ”slabošství“: je to cesta rozumná a pevná, kterou musí duše, pro její obtížnou lehkost, nastoupit a po ní kráčet vedena za ruku Boží.


856

Duchovní dětství vyžaduje podřízení rozumu, což je obtížnější než podřízení vůle. — Pro podřízení rozumu je třeba, kromě Boží milosti, neustále cvičit vůli, která říká ”ne“ znovu a znovu, vždycky, tak jako říká ”ne“ tělu. A to má paradoxní důsledek, že kdo následuje tuto ”cestičku dětství“, aby se stal dítětem, musí posílit a zocelit svou vůli.


857

Být maličký: největší odvaha je vždy ta, kterou mají děti. — Kdo žádá... o modré z nebe? — Kdo se nezastavuje před nebezpečím, chce-li dosáhnout svého přání?

Přidejte ”takovému“ dítěti velkou milost Boží, touhu konat jeho vůli (Boží vůli), velkou lásku k Ježíši, veškeré lidské vědění, které je schopno obsáhnout..., a dostanete obraz apoštola dneška, takového, jakého si Bůh bezpochyby přeje.


858

Buď dítětem. — Ještě víc. — Nezůstávej ”puberťákem“: Viděl jsi něco hloupějšího než hošíka hrát si na ”muže“ nebo dospělého chovat se jako ”dítě“?

Dítětem, před Bohem: a právě proto velmi dospělým mužem ve všem ostatním. — A nech těch manýr rozmazleného pejska.


859

Někdy cítíme sklon dělat malé dětinskosti. — Tyto malé skutky jsou v Božích očích jako zázraky a pokud se do nich nevmísí rutina, budou to skutky plodné, protože láska je vždycky plodná.


860

Před Bohem, který je věčný, jsi dítětem menším, než je před tebou dvouleté batole.

A kromě toho, že jsi dítětem, jsi synem Božím. — Nezapomínej na to!


861

Dítě, zapal v sobě touhu napravit obludnosti svého dospělého života.


862

Ty malý hlupáčku: toho dne, kdy skryješ něco ze své duše před svým duchovním rádcem, přestaneš být dítětem, protože jsi ztratilo prostotu.


863

Dítě, budeš-li jím doopravdy, budeš všemocné.


864

Jako děti nebudete mít trápení: děti hned zapomínají na mrzutosti a vracejí se ke svým obvyklým hrám. — Proto když se odevzdáte, nebudete si muset dělat starosti, protože budete odpočívat v Otci.


865

Dítě, obětuj mu každý den... i své slabosti!


866

Dobré dítě: obětuj mu práci těch dělníků, kteří ho neznají; obětuj mu přirozenou radost těch ubohých dětí, které chodí do zkažených škol...


867

Děti nemají nic svého, všechno patří jejich rodičům..., a tvůj Otec vždy velmi dobře ví, jak spravovat svoje državy.


868

Buď malý, velmi malý. — Neměj víc jak dva roky, nanejvýš tři. — Protože starší děti jsou darebáci, kteří už chtějí oklamat své rodiče neskutečnými lžemi.

Je to proto, že jsou zlomyslní, mají onen ”sklon“ ke hříchu, ale chybí jim zkušenost zla, která jim dá umění hřešit, aby zakryly zdáním pravdy nepravdivost svých lží.

Ztratily prostotu a prostota je nezbytná, aby byly malými před Bohem.


869

Ale dítě!, proč se tak umíněně snažíš chodit o chůdách?


870

Nechtěj být dospělým. — Buď dítětem, stále dítětem, i když zemřeš jako stařec. — Když dítě zakopne a upadne, nikdo se nediví...: jeho otec přispěchá, aby je zvednul.

Když ten, kdo upadne, je dospělý, první reakcí druhých je smích. — Někdy po této první reakci ustoupí smích soucitu. — Ale dospělí musí vstát sami.

Tvá každodenní smutná zkušenost je plná klopýtnutí a pádů. Co by s tebou bylo, kdybys nebyl pokaždé více dítětem?

Nechtěj být dospělým. — Buď dítětem, a když zakopneš, ať tě zvedne ruka tvého Otce-Boha.


871

Dítě, odevzdanost vyžaduje poddajnost.


872

Nezapomínej, že Pán má zalíbení v dětech a v těch, kdo se činí dětem podobnými.


873

Paradoxy malé dušičky. — Když ti Ježíš pošle okolnosti, které svět nazývá dobrými, plač ve svém srdci nad jeho dobrotou a vlastní špatností: když ti Ježíš pošle okolnosti, které svět nazývá špatnými, raduj se ve svém srdci, protože on ti dává vždycky to, co je pro tebe nejlepší, a protože je to krásná příležitost milovat kříž.


874

Odvážné dítě, vykřikni: Jaká to láska Terezie! — Jaká to horlivost Xaverského! — Jak obdivuhodný muž byl svatý Pavel! — Ach, Ježíši, tedy já... tě miluji víc než Pavel, víc než Xaverský, víc než Terezie!


Předchozí Další