Josemaría Escrivá Obras
779

Je dobré vzdávat Bohu slávu bez předchozích závdavků (žena, děti, pocty...) té slávy, ze které se s ním budeme plně těšit v Životě.

Navíc on je štědrý... Odplácí stokrát víc: a to je pravda i na dětech. — Mnozí se jich vzdávají pro jeho slávu a mají tisíce dětí duchovních. — Dětí, jako jsme my dětmi našeho Otce, který je na nebesích.


780

”Deo omnis gloria.“ — Veškerá sláva Bohu. — Je to bezvýhradné přiznání naší nicotnosti. On, Ježíš, je všechno. My, bez něho, nejsme nic: nic.

Naše vlastní sláva by byla marnou slávou, svatokrádeží; to ”já“ se nesmí nikde objevit.


781

Beze mne nemůžete dělat nic, řekl Pán. — A řekl to proto, abychom si my, ty ani já, nepřičítali úspěchy, které jsou jeho. — ”Sine me, nihil!...“


782

Jak se opovažuješ používat tuto jiskru Božího rozumu, kterou je tvá mysl, na něco jiného než na vzdávání slávy svému Pánu?


783

Kdyby život neměl za cíl vzdávat slávu Bohu, byl by opovrženíhodný, ba co více: odporný.


784

Vzdávej veškerou slávu Bohu. — ”Vymačkej“ svou vůlí, s pomocí milosti, všechny své skutky, aby v nich nezůstalo nic, co je cítit lidskou pýchou, spokojeností z tvého ”já“.


785

”Deus meus es tu, et confitebor tibi: Deus meus es tu, et exaltabo te.“ — Tys můj Bůh, vzdávám ti díky, můj Bože, tebe vyvyšuji. — Krásný program... pro apoštola, jako jsi ty.


786

Kéž tě k zemi neváže žádná náklonnost kromě božské touhy vzdávat slávu Kristu a skrze něho a s ním a v něm Bohu Otci a Duchu svatému.


787

Očisti svůj úmysl. — Jak mrzuté by bylo, kdyby tvé vítězství bylo neplodné, protože jsi jednal z lidských pohnutek!


788

Čistota úmyslu. — Podněty pýchy a popudy těla rozpoznáváš rychle... a bojuješ a s milostí vítězíš.

Avšak pohnutky tvého jednání se ti i v těch nejsvětějších činech nezdají jasné... a slyšíš hlas ve svém nitru, který ti dává vidět lidské pohnutky s takovou subtilností, až se do tvé duše vplíží nepokoj, že snad nepracuješ tak, jak bys měl — z čisté lásky, výhradně a jedině proto, abys vzdával Bohu veškerou jeho slávu.

Pokaždé ihned reaguj a řekni: ”Pane, pro sebe nechci nic. — Vše pro tvou slávu a z lásky.“


789

Není pochyb, že jsi dobře očistil svůj úmysl, když jsi řekl: od této chvíle se zříkám veškeré lidské vděčnosti a odměny.


Předchozí Další