Josemaría Escrivá Obras
734

”Tohle však je vaše hodina a vláda temnoty.“ — Takže hříšník má svou hodinu? — Ano..., a Bůh svou věčnost!


735

Jsi-li apoštolem, smrt ti bude dobrou přítelkyní, která ti usnadní cestu.


736

Viděl jsi padat suché listy ve smutném podzimním podvečeru? Tak padají duše každý den do věčnosti: jednoho dne tím padajícím listem budeš ty.


737

Neslyšel jsi, jak si světáci smutně stěžují, že ”každým uplynulým dnem pomalu umíráme“?

Tak já ti říkám: raduj se, apoštolská duše, protože každý uplynulý den tě přibližuje k Životu.


738

Ty ”ostatní“ smrt zastavuje a děsí. — Nás smrt — Život — povzbuzuje a podněcuje. Pro ně je to konec: pro nás začátek.


739

Neměj strach ze smrti. — Od této chvíle ji přijmi velkoryse..., až bude Bůh chtít..., jak bude Bůh chtít..., kde bude Bůh chtít. — Nepochybuj: smrt přijde v čase, na místě a způsobem, který je ten nejlepší..., poslaná tvým Otcem-Bohem. — Buď vítána naše sestra smrt!


740

Jaká část světa by se rozpadla, kdybych tu nebyl, kdybych zemřel?


741

Vidíš, jak se mrtvola milované osoby rozkládá v zapáchající tekutiny? — Takže toto je to krásné tělo! — Dívej se a vyvoď důsledky.


742

Obrazy Valdése Leala, představující vznešené zdechliny — biskupů, šlechticů — v úplné hnilobě, tebou zajisté musí pohnout.

Co tedy ten výkřik vévody z Gandie: Nebudu už dále sloužit pánu, který mi může zemřít?


743

Říkáš mi, že chceš zemřít ”hrdinsky“. — Nemyslíš si, že je ”hrdinnější“ zemřít nepovšimnutý v dobré posteli, jako měšťák..., ale zemřít z lásky?


744

Ty — jsi-li apoštolem — nemusíš zemřít. — Změníš domov, nic víc.


745

”Přijde soudit živé i mrtvé,“ modlíme se v Krédu. — Kéž nikdy neztratíš z očí tento soud, tuto spravedlnost... a tohoto Soudce.


746

Neplane tvá duše touhou po tom, aby byl tvůj Otec-Bůh spokojený, až tě bude soudit?


747

U světských duší je velká tendence připomínat si Boží Milosrdenství. — A tak si dodávají odvahy pokračovat ve svých nezřízenostech.

Je pravda, že Bůh, náš Pán, je nekonečně milosrdný, ale je též nekonečně spravedlivý: a existuje soud a on je Soudce.


748

Vzmuž se. — Nevíš, že svatý Pavel říká Korinťanům, že ”každý vezme vlastní odměnu podle své námahy“?


749

Peklo existuje. — To je tvrzení, které se ti jeví jen jako prázdná fráze. — Zopakuji ti to: peklo existuje!

Ve vhodnou chvíli to zopakuj do ucha toho tvého kamaráda... a také toho dalšího.


750

Poslouchej mě, ty, který jsi až po krk ponořený ve vědě: tvá věda mi nemůže popřít pravdu o ďábelském působení. Moje Matka, svatá církev — během mnoha let: a je to také chvályhodná soukromá pobožnost —, žádá, aby kněží každý den u oltáře vzývali svatého Michaela, ”contra nequitiam et insidias diaboli“ — proti zlobě a úkladům ďáblovým.


751

Nebe: ”Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“

Nepovzbuzují tě tato apoštolova slova k tomu, abys bojoval?


752

Bez konce. — Navždy! — Slova zmanipulovaná lidskou touhou po pokračování, po zvěčnění toho, co je příjemné.

Lživá slova na zemi, kde všechno končí.


753

Věci tohoto světa neustále končí: sotva něco příjemného začalo, už je tomu konec.


Předchozí Další