Josemaría Escrivá Obras
639

Nebudeš nikdy litovat, že jsi mlčel, ale mnohokrát budeš litovat, že jsi mluvil.


640

Jak se opovažuješ zdůrazňovat ostatním, aby zachovali tvé tajemství..., když sama tato žádost znamená, že jsi je sám právě nedovedl zachovat?


641

Diskrétnost není ani tajuplnost, ani tajnůstkářství. — Je to prostě přirozenost.


642

Diskrétnost je... ohleduplnost. — Necítíš znepokojení, vnitřní neklid, když se záležitosti tvé rodiny — vznešené i obyčejné — dostanou z tepla rodinného krbu a jsou vydány na pospas lhostejné a zvědavé veřejnosti?


643

Neodhaluj jen tak důvěrnosti svého apoštolátu: nevidíš, že svět je plný egoistického neporozumění?


644

Mlč: Nezapomínej, že tvůj ideál je jako právě zažehnuté světélko. — Může stačit malý závan, aby v tvém srdci zhaslo.


645

Jak plodné je mlčení! — Všechna ta energie, kterou ztrácíš nedostatkem diskrétnosti, je odečtena od účinnosti tvé práce.

— Buď diskrétní.


646

Kdybys byl diskrétnější, nemusel bys vnitřně naříkat nad hořkou příchutí, kterou v tobě zanechalo tolik tvých rozhovorů.


647

Nesnaž se o to být ”pochopený“. — Toto nepochopení je činem prozřetelnosti: aby tvá oběť zůstala nepovšimnutá.


648

Když budeš mlčet, dosáhneš větší účinnosti ve tvém apoštolském úsilí — kolik lidí ztrácí ”sílu“ ústy! — a vyhneš se často nebezpečí vychloubačnosti.


649

Stále ta okázalost! — Žádáš ode mě fotografie, diagramy, statistiky.

— Nepošlu ti z toho nic, protože — ačkoliv uznávám opačné mínění — bych si pak myslel, že jsem jednal s výhledem na povýšení na zemi..., a já chci být povýšen v nebi.


650

Je mnoho lidí — svatých lidí —, kteří nerozumí tvé cestě. — Nesnaž se, aby tě pochopili: ztratíš čas a dáš prostor k indiskrétnostem.


651

”To, co dává život kořenům i větvím, je míza, která vždycky působí uvnitř.“

— Přítel, který ti napsal tato slova, věděl, že jsi zdravě ctižádostivý. — A ukázal ti cestu: diskrétnost a oběť, ”působení uvnitř“!


652

Diskrétnost, ctnost mála lidí. — Kdo pomluvil ženu, že diskrétnost není ženská ctnost?

— Kolik mužů, pěkně vousatých, se musí učit!


653

Jaký příklad diskrétnosti nám dává Matka Boží! Ani svatému Josefovi nesdělí to tajemství.

— Pros naši Paní o diskrétnost, která ti chybí.


654

Hněv nabrousil tvůj jazyk. Mlč!


655

Nikdy nemohu dost zdůraznit důležitost diskrétnosti.

— Není-li ostřím tvého meče, říkám ti, že je jeho rukojetí.


656

Mlč pokaždé, když v sobě cítíš vřít hněv. — A to i kdybys byl rozhořčený velmi spravedlivě.

— Protože v takových chvílích řekneš navzdory své diskrétnosti vždycky víc, než bys chtěl.


Předchozí Další