Josemaría Escrivá Obras
517

”Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam!... “ — Chápu pauzu, kterou děláš v této modlitbě, vychutnáváš slova: věřím v jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou církev...


518

Jak jsem šťasten, že mohu říci s veškerou zaníceností mé duše: miluji svou matku, svatou církev!


519

Tento výkřik — ”Serviam!“ — vyjadřuje vůli ”sloužit“ velmi věrně Boží církvi i za cenu jmění, cti a života.


520

Katolický, apoštolský, římský! — Chtěl bych, abys byl velmi římský. Abys toužil po pouti do Říma, ”videre Petrum“, vidět Petra.


521

Jak dobrý je Kristus, že zanechal své církvi svátosti! — Jsou lékem pro každou potřebu.

— Važ si jich a buď velmi vděčný našemu Pánu a jeho církvi.


522

Měj úctu a respekt k posvátné liturgii církve a k jejím obřadům. — Zachovávej je věrně. — Nevidíš, že my, ubozí lidé, potřebujeme, aby k nám i to největší a nejvznešenější přicházelo skrze smysly?


523

Říká se, že církev zpívá, neboť k její modlitbě pouze slova nestačí. — Ty, křesťane — a křesťane vyvolený —, se musíš naučit zpívat liturgicky.


524

Chce se mi zpívat z plných plic!, říkávala jedna duše plná lásky, když viděla divy, které Pán konal skrze její službu.

— A já ti opakuji tuto radu: zpívej! Ať tvé nadšení pro Boha, plné vděčnosti, přetéká do radostného zpěvu.


525

Být ”katolíkem“ znamená milovat svou vlast a nedovolit, aby nás někdo v této lásce předčil. A zároveň to znamená vzít za své i ušlechtilé touhy všech ostatních zemí. Kolik slávy Francie je také slávou mou! A stejně tak i mnoho věcí, na něž jsou hrdí Němci, Italové, Angličané..., Američané a Asiaté a Afričané, je též zdrojem mé vlastní hrdosti.

— Katolík: velké srdce, otevřená mysl.


526

Nemáš-li velkou úctu ke kněžství a k řeholnímu stavu, pak není pravda, že miluješ Boží církev.


527

Ta žena, která v domě malomocného Šimona, v Betánii, pomazala Mistrovu hlavu drahocenným olejem, nám připomíná povinnost, abychom byli štědří, pokud jde o bohoslužbu.

— Veškerý přepych, majestát a nádhera se mi zdají nedostatečné.

— A proti těm, kdo napadají bohatství posvátných nádob, rouch a oltářních maleb, slyšíme chválu Ježíše: ”Opus enim bonum operata est in me.“ — Dobrý skutek na mně vykonala.


Předchozí Další