Josemaría Escrivá Obras
• Bod 127: Ego sum via, veritas et vita, já jsem cesta....
• Bod 128: Kristovo učení je tak průhledné! Jako obvykle, ote....
• Bod 129: Ježíš vydal z lásky sám sebe jako zápalnou oběť. A....
• Bod 130: Vzpomínám si nyní —jistě někteří z vás jste ....
• Bod 131: Co zaleží na tom, že klopýtneme, jestliže v bolest....
• Bod 132: Připomínám vám tyto základní pravdy a chci vás vyz....
• Bod 133: Vím, že se při mé promluvě snažíte zpytovat před B....
• Bod 134: Obrať se teď i na svou blahoslavenou Matku v nebi,....
• Bod 135: Vezměme si i jiné příklady z obyčejného života. Sv....
• Bod 136: Chtěl bych, abyste pochopili v celé hluboce tuto M....
• Bod 137: Dovolte mi, abych vám stále zdůrazňoval tu cestu, ....
• Bod 138: Snažíš se už o upřímné předsevzetí? Pros, Pána, ab....
• Bod 139: Mohl bych dále uvádět další příklady —uvedl ....
• Bod 140: Snad jsme až dosud necítili nutnost následovat Kri....
• Bod 141: Zamysli se ještě jednou nad svým životem a popros ....