Josemaría Escrivá Obras
• Bod 110: Začínáme svatý týden, blíží se chvíle, kdy si bude....
• Bod 111: Neptal ses někdy s posvátnou zvídavostí, jakým způ....
• Bod 112: Stačí, abychom se zmínili o několika projevech lás....
• Bod 113: Nevím, zda vám v dětství vyprávěli bajku o venkova....
• Bod 114: A proto se nechte přesvědčit, že když si skutečně ....
• Bod 115: Pán si žádá velkodušné srdce, které na ničem nelpí....
• Bod 116: Dá se říci, že náš Pán, věren poslání, které dosta....
• Bod 117: Dovolte mi, abych vám řekl něco ze své vlastní zku....
• Bod 118: Jestliže chcete být vždy pány sami sebe, pak vám r....
• Bod 119: Nenavádím tě však, abys zanechával plnění svých po....
• Bod 120: Jsme normální lidé, obyčejní křesťané, žijící ve s....
• Bod 121: Když jednáme normálně —jako naši bližní̵....
• Bod 122: Když uvažujeme o našem vzoru Ježíši Kristu, pak ne....
• Bod 123: Před více než 25 let jsem chodil do jedné charitat....
• Bod 124: V souvislosti s celkovým oproštěním se ode všeho, ....
• Bod 125: Ve svém každodenním životě bychom měli být k sobě ....
• Bod 126: Dnešní zamyšlení zakončíme úvahou, kterou nám nabí....