Josemaría Escrivá Obras
• Bod 73: Svatý Lukáš vypráví v 7. kapitole svého evangelia:....
• Bod 74: Jeden současný světský způsob myšlení i jiné další....
• Bod 75: Je pravda, že osobní dobré vlastnosti ke spáse nes....
• Bod 76: Nejsem schopen stanovit, která je hlavní lidská ct....
• Bod 77: Budeme teď uvažovat o těchto přirozených lidských ....
• Bod 78: Ten, kdo dokáže být statečný, nechce ze své ctnost....
• Bod 79: Stateční a trpěliví lidé jsou pak i vyrovnaní. Ale....
• Bod 80: V rychlosti si vyjmenujeme některé další lidské ct....
• Bod 81: Dvě lidské ctnosti —pracovitost a píle—....
• Bod 82: Přirozené lidské ctnosti od nás vyžadují vytrvalé ....
• Bod 83: Budeme—li pravdiví, budeme i spravedliví. O ....
• Bod 84: Umírněnost znamená sebeovládání. Nemůžeme popustit....
• Bod 85: Kdo je moudrého srdce, je nazýván rozumným,....
• Bod 86: Svatý Tomáš stanoví tři úkony této ctnosti: žádat ....
• Bod 87: Taková moudrost srdce, taková opatrnost se nestane....
• Bod 88: Není moudrý ten, kdo se nikdy nemýlí, ale ten, kdo....
• Bod 89: Mluvili jsme o přirozených lidských ctnostech. A t....
• Bod 90: Přirozenost a jednoduchost jsou dvě báječné lidské....
• Bod 91: Když se někdo snaží zdokonalovat v přirozených lid....
• Bod 92: Když křesťan usiluje o získání těchto ctností, jeh....
• Bod 93: Když budeme takto žít, budeme tím usilovat o pokoj....