Josemaría Escrivá Obras
• Bod 294: Dojímá nás do hloubi duše, když pozorně naslouchám....
• Bod 295: Budete mě volat ... a já vás vyslyším (Jer ....
• Bod 296: Začněme s ústními modlitbami, které mnozí z nás op....
• Bod 297: Přivedu vás ze zajetí, shromáždím vás ... ze vš....
• Bod 298: Může se stát, že se zpočátku zvednou oblaka prachu....
• Bod 299: Jak můžeme překonávat všechny tyto překážky? Jak s....
• Bod 300: V tomto úsilí o identifikaci s Kristem rozlišuji j....
• Bod 301: Nezapomínejme však, že být s Ježíšem znamená také ....
• Bod 302: Když budeme obdivovat a opravdově milovat přesvaté....
• Bod 303: Nedomnívejme se, že na této cestě kontemplace kone....
• Bod 304: Snažit se o uctívání, toužit po zadostiučinění a u....
• Bod 305: Je třeba volat: Pamatuj na sliby, které jsi mi dal....
• Bod 306: Začali jsme ústními modlitbami, kouzelnými ve své ....
• Bod 307: Běžíme jako laň, který prahne po vodách ....
• Bod 308: Je tohle askeze? Je to mystika? Na tom přece nezál....
• Bod 309: Tak jedná náš Bůh. Když se vrací domů marnotratný ....
• Bod 310: Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí vyhle....
• Bod 311: Když se takto cele odevzdáme, zapálí se v nás apoš....
• Bod 312: Znovu bych chtěl zdůraznit, že nehovořím o nějakém....
• Bod 313: V souvislosti s křesťanským životem mluvím s oblib....
• Bod 314: Učedníci jsou na konci své cesty, došli k vesnici,....
• Bod 315: Prosím Pána, abychom se zde na světě nikdy neodlou....
• Bod 316: Ať nás Matka Boží i matka naše chrání, abychom moh....