Josemaría Escrivá Obras
• Bod 205: Už před mnoha lety jsem napsal: doufej, že všec....
• Bod 206: A nyní v Boží přítomnosti —jak povzbudivá je....
• Bod 207: Mnoho lidí omílá už poněkud omšelou frázi, že n....
• Bod 208: Jistě je na tomto světě hodně lidí bázlivých a leh....
• Bod 209: Snad se někdo zeptá: a v co máme, my křesťané douf....
• Bod 210: Bůh nás nestvořil proto, aby tady vybudoval město ....
• Bod 211: Ať jsme kdekoli, Pán nás vybízí: buď bdělý! Podpor....
• Bod 212: Jestliže nebojuješ, neříkej mi, že se snažíš být j....
• Bod 213: Často, když nám nic nevychází, jak jsme si předsta....
• Bod 214: Pán se přiblížil nám, lidem a proto máme všichni v....
• Bod 215: Písmo svaté upozorňuje, že dokonce i spravedliv....
• Bod 216: Často zkoušejte zamíchat se mezi osoby Nové....
• Bod 217: Musím vás upozornit na jednu nástrahu, kterou může....
• Bod 218: Ctnost naděje —jistota, že Bůh nad námi vlád....
• Bod 219: Boj Božího dítěte není nějaké smutné odříkání, zam....
• Bod 220: Měli bychom růst v naději, protože tak se upevní i....
• Bod 221: Jak to bude báječné, až nám řekne náš Otec: Slu....