Josemaría Escrivá Obras
• Bod 154: Sešli jsme se zde, consummati in unum (Jan ....
• Bod 155: Úryvek evangelia sv. Matouše, který se čte při dne....
• Bod 156: V evangeliu se dále píše: Poslali k němu své uč....
• Bod 157: Vzpomínáte si na podobenství o milosrdném Samaritá....
• Bod 158: Nikdy se nedejte zadržet nějakými pokryteckými dův....
• Bod 159: Sledujme však dále vyprávění sv. Matouše: Víme,....
• Bod 160: Jestliže nejsme vždy schopni vyvodit z evangelia d....
• Bod 161: Musím se vám svěřit, že když mám něco napravovat n....
• Bod 162: Když budeme denně před Bohem správně zpytovat svěd....
• Bod 163: Et viam Dei in veritate doces (Mt 22, 16), ....
• Bod 164: Jednou jsem slyšel, jak jeden lehkomyslný člověk ř....
• Bod 165: Čtěte pozorně tu část evangelia, kde se mluví o ct....
• Bod 166: Není možné se zaštiťovat zdánlivě zbožnými důvody ....
• Bod 167: Vryjme si dobře do srdce, tak aby to bylo znát na ....
• Bod 168: Situace služebníka z podobenství, jenž dlužil dese....
• Bod 169: Křesťanská spravedlnost je náročnější, vede nás k ....
• Bod 170: Od svého dětství, jak vyjadřuje Písmo (srov. Mt 11....
• Bod 171: Jsme povinni hájit osobní svobodu všech lidí, nebo....
• Bod 172: Čtěte Písmo svaté. Přemýšlejte o jednotlivých udál....
• Bod 173: Láska, která je jakýmsi velkorysým přeháněním spra....
• Bod 174: Snad si někdo pomyslí, že jsem naivní. Nevadí. Mus....