Josemaría Escrivá Obras
99

Co brání této pokoře, tomuto být roven Bohu v dobrém a správném smyslu? Je to pýcha. Pýcha je hlavním hříchem, který vede ke špatnému pojetí onoho být roven Bohu. Pýcha vede k tomu, že sledujeme, třeba jen v nedůležitých věcech, našeptávání, kterým satan sváděl naše prarodiče: otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. V Písmu se také můžeme dočíst, že pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina. Protože tato neřest, když se jednou zakoření, ovlivní celý život člověka, až se stane tím, co sv. Jan nazývá superbia vitae, životní pýchou.

Pýcha? Na co? Písmo shrnuje vlastnosti pýchy, tragické i komické zároveň: Nač se pyšníš, když jsi prach a popel? Vždyť už za živa vyvrháváš vnitřnosti. Přijde lehká nemoc a lékař se usmívá. Člověk, který je dnes králem, zítra je umrlec.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další