Josemaría Escrivá Obras
96

Když se podíváme, co říká Písmo svaté, uvidíme, jak je pokora nutná k tomu, abychom byli disponováni slyšet Boží hlas. Kde je pokora, tam je i moudrost, vysvětluje Kniha Přísloví. Pokora nám umožňuje, že se vidíme takoví, jací jsme, bez příkras, pravdivě. A když pochopíme, že za moc nestojíme, otevřeme se velikosti Boží a v tom spočívá i naše vlastní velikost.

Jak dobře toto všechno chápala svatá Ježíšova Matka, nejvznešenější ze všech lidí, kteří kdy žili a budou žít na této zemi. Maria velebí moc Hospodina, který sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil, a ona jásá, že jí učinil velké věci, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici a od této chvíle mě budou blahoslavit všechny pokolení.

Maria je posvátně přetvořena tváří tvář pokoře Boží: Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Pokora Nejsvětější Panny je důsledkem této nesmírné milosti, která se uskutečňuje vtělením druhé Božské osoby Nejsvětější Trojice v těle neposkvrněné Matky.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další