Josemaría Escrivá Obras
91

Když se někdo snaží zdokonalovat v přirozených lidských ctnostech, jeho srdce má blízko ke Kristu. A křesťan chápe, že božské ctnosti —víra, naděje a láska— i všechny ostatní, které dává Boží milost, ho nutí, aby nikdy nezanedbával ty dobré vlastnost, které sdílí s mnoha ostatními lidmi.

Přirozené lidské ctnosti —a to zdůrazňuji— jsou základem ctností nadpřirozených, a ty jsou zase dalším impulsem k rozvoji dobrých vlastností. Ale v žádném případě nestačí jen úsilí získat tyto ctnosti, ale je třeba naučit se podle nich žít. Discite benefacere , “učte se konat dobro“. Je třeba konat pravidelně i vhodné skutky —upřímnosti pravdivosti, vyrovnanosti, klidnosti, trpělivosti— protože jen skutky se projevuje láska a nelze milovat Boha jen slovy, ale opravdovým činem.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další