Josemaría Escrivá Obras
88

Není moudrý ten, kdo se nikdy nemýlí, ale ten, kdo své omyly dokáže napravit. Je moudrý, protože dává přednost tomu, že se mu dvacetkrát něco nepodaří, než aby z pohodlí nedělal vůbec nic. Nejedná ztřeštěně a unáhleně nebo pošetile a zbrkle, ale bere na sebe riziko svého rozhodnutí a neodmítá konat dobro ze samého strachu, že se mu to nepodaří. Ve svém životě se setkáváme s takovými rozvážnými, nestrannými lidmi, kteří nepodléhají prudkým vášním, nesklánějí jazýček vah na tu stranu, která jim právě vyhovuje. Těmto osobám téměř bezděčně důvěřujeme, ony totiž bez jakékoliv domýšlivosti a bez velkého povyku jednají vždy dobře a čestně.

Moudrost srdce by měl mít nevyhnutelně každý křesťan, ale nejvyšším cílem moudrosti není jen společenský soulad a pokoj, nevyvolávání třenic. Základní pohnutkou je plnění vůle Boha, který chce, abychom byli prostí, ale ne dětinští, pravdiví, ale nikdy naivní nebo nevážliví. Rozumné srdce získává poznání, a toto poznání je Boží láska, konečná moudrost, která nás může spasit, protože přináší všem lidem pokoj a porozumění a život věčný.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další