Josemaría Escrivá Obras
87

Taková moudrost srdce, taková opatrnost se nestane nikdy opatrností tělesnou, o které mluví svatý Pavel: opatrností lidí, kteří jsou rozumní, ale nesnaží se svého rozumu používat k tomu, aby hledali a milovali Boha. Pravá moudrost stále sleduje pozorně všechny Boží vnuknutí a při tomto bdělém sledování naslouchá a přijímá do své duše spasitelné sliby a poučení: Velebím tě, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.

Moudrost srdce je ctnost, která usměrňuje a řídí mnoho dalších ctností. Moudrostí se člověk stává statečným, aniž by byl pošetilým, neodmítá kvůli pohodlí žít plně podle Božích přikázání. Umírněnost moudrého není necitelnost misantropa, jeho spravedlnost není tvrdá, jeho trpělivost není podlézavost.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další