Josemaría Escrivá Obras
72

Moji milování bratři —opět hlas svatého Pavla— buďte pevní a nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle pro Pána, vždyť víte, že vaše práce není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem. Vidíte? Je to propojení celé řady ctností, které nám pomáhají posvěcovat naši práci: síla, abychom vytrvali v práci přes přirozené obtíže a nenechali se nikdy přemoci vyčerpaností z návalu práce: střídmost, abychom se bez výhrad vydávali a abychom dovedli překonávat pohodlnost a sobectví, spravedlnost, abychom plnili své povinnosti vůči Bohu, společnosti, rodině, kolegům; moudrost, abychom v každém případě poznali, co je vhodné udělat a bez otálení se vrhli do díla... A to všechno, znovu to opakuji, z lásky, s živým a bezprostředním pocitem odpovědnosti za výsledek naší práce a jejího apoštolského dosahu.

Obras son amores y no buenas razones, říká lidové řečení a myslím, že není třeba dodávat nic dalšího.

Pane, dej nám svou milost. Otevři nám dveře do nazaretské dílny, abychom se naučili rozjímat o tobě, tvé svaté Matce Marii i o svatém patriarchovi Josefovi —kterého mám osobně velmi rád a velmi ho uctívám— jak se všichni tři věnujete posvěcující práci. Pohne to jistě naším ubohým srdcem a budeme tě hledat; a najdeme tě v každodenní práci, protože ty si přeješ, abychom z ní udělali dílo pro Boha, dílo lásky.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další