Josemaría Escrivá Obras
71

Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme jednat z lásky, nikdy ne jako ti, kdo jen snášejí tíhu trestu nebo prokletí: cokoli mluvíte nebo konáte, všechno dělejte ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a skrze něho děkujte Bohu Otci. A tak budeme dělat svou práci dokonale, budeme správně využívat času, protože budeme milujícími Božími nástroji, budeme si uvědomovat odpovědnost a důvěru, kterou vložil Bůh přes všechnu naši lidskou slabost na naše bedra. Při každé své činnosti můžeš počítat a Boží pomocí ale musíš jednat výhradně z lásky.

Ale nesmíme zavírat oči před skutečností, nespokojme se zjednodušeným povrchním pohledem, který by nás mohl svést k myšlence, že nás čeká snadná cesta a že abychom jí prošli, stačí několik dobrých úmyslů a několik horoucích přání sloužit Bohu. Nepochybujte o tom, že časem nastanou —možná dříve než si myslíme—obzvláště těžké situace, které budou vyžadovat ducha velké oběti a velkého sebeobětování. Vzbuzuj proto ctnost naděje a přijmi beze strachu apoštolovo zvolání: jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se na nás zjeví; řádně a v klidu rozjímej o tom, čím se stane nekonečná Boží láska vylitá na ubohého tvora! Nastal čas, abys při své běžné práci vzbuzoval víru, naději, oživoval lásku, to je abys vzbuzoval všechny tři božské ctnosti, které nám pomáhají, abychom ihned bez milosti, bez pokrytectví, bez okolků dali výhost všem omylům v našem jednání, v práci i v našem duchovním životě.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další