Josemaría Escrivá Obras
69

Nicméně někteří lidé, dobří, dokonce velmi dobří, slovy sice tvrdí, že usilují o šíření krásného ideálu naší víry, ale v praxi se spokojují s tím, že jsou povrchní a nedbalí v práci, jeví se jako lehkomyslní. Když se s těmito lidmi, kteří vyznávají křesťanství jen ústy, setkáme, měli bychom jim —s láskou a účinně— pomoci. A bude—li zapotřebí, použit onen evangelní prostředek k bratrskému pokárání: kdyby někdo byl náhle stržen k nějakému poklesku, uveďte ho na správnou cestu v duchu mírnosti. Jen si dávej pozor každý sám na sebe, abys nepodlehl také i ty. Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon. A jistě, kromě toho že jsme povoláním katolíci, máme i další důvody: vyšší věk, zkušenost nebo odpovědnost, pak tím spíše bychom měli promluvit, měli bychom se snažit, aby se tito lidé vzpamatovali, aby dosáhli větší vážnosti ve své práci, měli bychom je bez ponižování usměrňovat jako dobrý otec, učitel.

Jistě nám hodně pomůže promýšlet jednání svatého Pavla: Víte sami, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho nevyjídali. Naopak, ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž... Už tehdy, když jsme byli u vás, jsme vám přikazovali: kdo nechce pracovat, ať nejí.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další