Josemaría Escrivá Obras
67

Possumus! S pomocí Boží můžeme zvítězit. Říkám vám, že není těžké, aby se práce stala modlitbou. Stačí jen nabídnout ji Bohu a dát se do díla, a Bůh, který vás slyší, vám už pomůže. Budete při své denní práci umět rozjímat. Protože máme jistotu, že On se na nás dívá a zároveň nás žádá, abychom se zase přemohli: žádá od nás malou oběť; abychom se usmáli na nějakou nepříjemnou osobu, abychom začali prací méně příjemnou, ale nezbytnější, abychom dbali na drobnosti a vytrvali u práce, když by bylo tak snadné ji opustit, abychom neodkládali na zítřek to, co můžeme udělat dnes. Měli bychom dělat všechno tak, abychom vyhověli Jemu, našemu Bohu Otci. A můžeš si dát na svůj stůl nebo na nějaké skryté místo, kde by nebudil pozornost, ale které by ti sloužili jako budíček pro tvé rozjímání, kříž, který bude tvé srdce i pro tvou duši učebnicí, z které se budeš učit lekce služby.

Když se rozhodneš — přirozeně, aniž bys opouštěl tento svět, při své běžné práci. dát se na tuto cestu rozjímání, hned pocítíš přátelství našeho Mistra i Boží příkaz proklestit Boží stezky země celému lidstvu. Ano, touto svou prací přispěješ k rozšíření Kristova království do všech světadílů. A budou následovat hodiny práce, jedna za druhou, které budeš obětovat za daleké národy, které se teprve rodí k víře, za národy Východu, kterým je brutálně bráněno svobodně vyznávat víru; za tradičně křesťanské země, kde se zdá, že světlo Evangelia ztratilo svůj lesk a lidé se zmítají v nevědomosti... Taková hodina práce pak nabývá velké hodnoty, to, že vydržím pracovat dále se stejným úsilím, ještě chvilku, ještě několik minut, až do úplného dokončení úkolu. Děláš tak prakticky a jednoduše z rozjímání apoštolát jako naléhavou potřebu srdce bijícího svorně s nejsladším a milosrdným srdcem Ježíše, našeho Pána.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další