Josemaría Escrivá Obras
61

Nesmíme se mýlit a myslet si, že apoštolát se omezuje na svědectví několika zbožných praktik. Ty i já jsme křesťané, ale zároveň občané a lidé pracující, s jasně stanovenými povinnostmi, které musíme vzorně plnit, jestliže se opravdu chceme posvěcovat. Sám Ježíš Kristus na nás naléhá: Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí v celém domě. Tak a't vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Profesionální práce —ať je jakákoli— se stává svítilnou, která bude svítit všem kolegům a přátelům. Proto obvykle opakuji členům sdružení Opus Dei, a moje tvrzení platí pro všechny, kdo mě posloucháte: že by mne vadilo, kdybych slyšel, že někdo je mým dobrým synem, dobrým křesťanem, ale špatným ševcem. Jestliže se nebude snažit, aby se pořádně naučil svému řemeslu nebo aby ho svědomitě provozoval, nebude ho moci posvěcovat, ani ho nebude moci nabídnout Pánu; a posvěcování všední práce je stěžejním prvkem pravé spirituality pro ty, kdo, angažování ve světských záležitostech, chtějí být v důvěrném styku s Bohem.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další