Josemaría Escrivá Obras
38

Opakuji vám: neschvaluji žádné jiné otroctví než otroctví Boží lásky. A to z toho důvodu, jak už jsem o tom mluvil jindy, že náboženství je tou největší vzpourou člověka, který nechce žít jako zvíře, který není spokojen, nemá klid, jestliže nemůže uctívat a jestliže ani nezná svého stvořitele. Chci, abyste se bouřili proti všemu, co vás svazuje, abyste byli svobodni, protože chci, abyste byli Božími dětmi. Otroctví nebo Boží synovství, to je to, co ve svém životě musíme volit. Buď Boží děti, nebo děti pýchy, smyslnosti, onoho skličujícího sobectví, ve kterém se, jak se zdá, zmítá tolik lidí.

Boží láska nám ukazuje cestu pravdy, spravedlnosti, dobra. Když se rozhodneme Pánu odpovědět: moje svoboda patří tobě, budeme osvobozeni ode všech řetězů, které nás poutaly k bezvýznamným věcem, k nicotným záležitostem, k ubohým ctižádostem. A svoboda —poklad nedozírné ceny, drahocenná perla, kterou by bylo smutné házet vepřům, se využije k tomu, abychom se učili znát dobro.

To je báječná svoboda Božích dětí. Křesťané nerozhodní a závistiví, zbabělí vůči nevěrectví těch, kdo nepřijali Boží slovo, by ukázali, že mají velmi špatné představy o naší víře. Jestliže budeme věrně plnit Kristův zákon, jestliže se budeme o to snažit, ne vždy se nám to podaří, zjistíme, že máme báječnou odvahu ducha, která nepotřebuje jít hledat někam jinam smysl té nejplnější lidské důstojnosti.

Naše víra není žádným břemenem ani omezením. Projevoval by špatnou představu o křesťanství ten, kdo by takto uvažoval. Když se rozhodujeme pro Boha, nic neztrácíme, ale naopak všechno získáváme. Kdo za cenu své duše zachová svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mou lásku, nalezne ho.

Vytáhli jsme si dobrou kartu, na kterou se vyhrává, vyhráli jsme první cenu. Až nám bude něco bránit, abychom tyto věci viděli takto jasně jako teď, zpytujme své svědomí: snad je tu malá víra, nedostatečný osobní vztah k Bohu, nedostatečný život modlitby. Měli bychom prosit Pána, aby —skrze jeho i naši Matku Pannu Marii— rozmnožil naši lásku, aby nám dal zakusit příjemnost své přítomnosti, protože pouze, když milujeme, můžeme dojít plné svobody, takové, která nechce, abychom kdy opustili, po celou věčnost, předmět své lásky.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další