Josemaría Escrivá Obras
293

Jak by v nás rostly nadpřirozené ctnosti, kdybychom se opravdu dokázali obracet na Marii, naši Matku! Měli bychom jí v duchu během dne beze slov opakovat krátké střelné modlitby. Křesťanská zbožnost zná mnoho takových vroucích modliteb ze svatého růžence. Ale každý může libovolně přidávat další chvály a říkat Marii to, co bychom se z posvátného studu, který ona jistě chápe a schvaluje, neodvážili vyslovit nahlas.

Nakonec ti radím, aby sis k Marii vytvořil svůj zvláštní vztah, pokud jsi to ještě neudělal. Nestačí jen vědět, že je Matkou, uvažovat tak o ní, mluvit tak o ní. Ona je tvou matkou a ty jsi jejím dítětem, miluje tě, jako bys byl jejím jediným dítětem. Chovej se k ní podle toho: vyprávěj jí všechno, co se ti přihodilo, uctívej ji, měj ji rád. Nikdo to za tebe neudělá tak dobře jako ty.

A ujišťuji tě, že když se dáš touto cestou, brzy pochopíš i celou Kristovu lásku a budeš vtažen do nevystižitelného života Boha Otce, Boha Syna i Boha Ducha svatého. Dostaneš sílu dobře plnit Boží vůli, budeš toužit po službě lidem. Staneš se křesťanem, kterým přece chceš být: křesťanem konajícím skutky lásky a spravedlnosti, radostným a uvědomělým, chápajícím druhé lidi a náročným vůči sobě. Taková je povaha naší víry. Utíkejme se k Marii a ona nás jistě bude provázet na naší cestě.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další