Josemaría Escrivá Obras
276

Božské Mariino mateřství je podstatou vší její dokonalosti a všech výsad, které ji zdobí. Právě proto byla počata bez poskvrny a je milostiplná, je vždy panna, vstoupila se svým tělem i duší na nebesa, byla korunována za královnu všeho tvorstva, je nad anděly i nad svatými. Nad ní je jen Bůh. Tím, že nejsvětější Panna je Matkou Boží, má v jistém smyslu nekonečnou důstojnost, kterou jí poskytlo věčné dobro, což je Bůh. Tím, že nejsvětější Panna je Matkou Boží, má v jistém smyslu nekonečnou důstojnost, kterou jí poskytlo věčné dobro, což je Bůh. Nehrozí žádné nebezpečí, že by se mohlo v tomto smyslu nějak přehánět. Nikdy dostatečně nepronikneme do hloubky tohoto velkého tajemství, nikdy nebudeme dostatečně vděčni své matce za příbuzenství, jež meme skrze ni s Nejsvětější Trojicí.

Hřešili jsme proti Bohu. Vykoupením jsme nejen osvobozeni od hříchu a smířeni s Bohem, ale stáváme se Božími dětmi a za matku dostáváme tu, která zrodila Slovo. Lze si představit větší plýtvání láskou, větší přemíru lásky? Bůh nás chtěl vykoupit a měl jistě ve své nekonečné moudrosti mnoho způsobů, jak to udělat. Zvolil takový způsob, který rozptyluje veškeré pochyby o naší spáse a oslavě. Jelikož první člověk Adam se nenarodil z muže a ženy, ale byl utvořen z hlíny, tak i poslední Adam, který měl vyhojit rány toho prvního, přijal tělo v lůně Panny, aby byl po tělesné stránce roven těm, kteří zhřešili.

Matka dokonalé lásky

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další