Josemaría Escrivá Obras
274

Všechny mariánské svátky jsou významné. Církev nám tak poskytuje příležitost, abychom svými skutky prokazovali lásku k Panně Marii. Ale kdybych si měl ze všech mariánských svátků vybrat jen jediný, vybral bych si ten dnešní: svátek Mateřství Panny Marie.

Tento svátek nás nutí uvažovat o základních tajemstvích naší víry, a sice o vtělení Slova a o tajemství Nejsvětější Trojice. Maria, dcera Boha Otce, se vtělením Pána ve svém neposkvrněném těle stává snoubenkou Boha Ducha svatého a matkou Boha Syna.

Když svatá Panna řekla svobodně své "ano“ na záměry Stvořitele, Boží Slovo vzalo na sebe lidskou přirozenost: rozumnou duši a tělo utvořené v přečistém Mariině lůně. Božská i lidská přirozenost se spojily v jedné osobě, v Ježíši Kristu, pravém Bohu, a od této chvíle i pravém člověku, ve věčném jednorozeném Synu Otce, a od té chvíle i člověku, pravém Mariině synu. Proto je Naše Paní matkou vtěleného Slova, druhé osoby Nejsvětější Trojice, která k sobě navždy připojila - aniž by s ní splynula - lidskou přirozenost. Můžeme tedy nejsvětější Panně říkat hezky nahlas jako největší lichotku slova, která vyjadřují její nejvyšší důstojnost a nazývat ji matkou Boží.

Víra křesťanského lidu

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další