Josemaría Escrivá Obras
27

Ještě jednou se před Bohem zeptejme sami sebe: Proč jsi nám, Pane, dal tuto moc? Proč jsi do nás vložil toto právo, abychom si tě buď zvolili, nebo tě zavrhli? Ty ještě chceš, abychom této své schopnosti využili správně. Co chceš, Pane, abych udělal? A na to je jasná a přesná odpověď: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

Vidíte? Svoboda dostává svůj pravý smysl jen, když slouží pravdě, která osvobozuje, když hledá nekonečnou Boží lásku, která nás zbavuje našich závislostí. Čím dál tím víc touží zvěstovat, a to hodně nahlas, tento nesmírný poklad křesťana: svobodu ve slávě Božích dětí. Tam směřuje dobrá vůle, která nás učí usilovat o dobro poté, co je odlišíme od zla.

Byl bych rád, kdybyste se zamysleli nad jednou základní věcí a to nad odpovědností našeho svědomí. Nikdo nemůže volit za nás: v tom spočívá nejvyšší stupeň lidské důstojnosti, aby totiž lidé skrze vlastní úsilí a ne skrze druhé směřovali k dobru. Mnozí z nás jsme zdědili katolickou víru po rodičích a milostí Boží na křtu, který jsme obdrželi hned po narození, se začal v naší duši rozvíjet duchovní život. Ale v průběhu celého života, a dokonce v průběhu každého dne, musíme obnovovat své rozhodnutí milovat Boha nade vše. Je to křesťan, opravdový křesťan, ten kdo se podrobuje vládě jediného Božího Slova bezpodmínečně a pokorně, s odhodláním odolat pokušení ďábla stejně jako Kristus: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další