Josemaría Escrivá Obras
262

Když budeme neustále, den po dni, usilovat o svatost, každý ve svém stavu, při své práci, ve svém běžném životě, pak se odvažuji tvrdit, že i z nás učiní Pán nástroje schopné konat zázraky, a kdyby bylo potřeba i ty nejpodivuhodnější. Budeme navracet zrak slepým. Kdo spočte ty tisíce případů, kdy slepec skoro od narození nabývá zraku, dostává nádherné Kristovo světlo? Jiný byl zase hluchý, a další němý, nebyli schopni naslouchat ani mluvit jako Boží děti ... A jejich smysly se pročistily a naslouchají a vyjadřují se jako lidé, a ne jako zvířata. In nomine Iesu (Sk 3,6), ve jménu Ježíše Krista uzdravují jeho apoštolové zcela ochrnulého člověka; i člověka líného, který sice věděl, co má dělat, ale nedělal to ... Ve jménu Páně, surge et ambula (Sk 3,6), vstaň a choď.

A jiný, který byl již mrtvý, už se rozkládal a zapáchal, jako při zázračném vzkříšení syna vdovy z Naimu uslyšel hlas: Mládenče, pravím ti, vstaň! (Lk 7,14) Budeme konat zázraky, jako je konal Kristus, jako je konali první apoštolové. Snad i tobě, i mně se přihodily takové zázraky: snad jsme byli slepí nebo hluší nebo chromí nebo jsme zapáchali jako mrtvoly o Boží slovo nás pozvedlo z naších hříchů. Když budeme milovat Krista, když ho budeme opravdu následovat, když nebudeme hledat jen sami sebe, ale pouze jeho, budeme moci v jeho jménu dávat zadarmo druhým to, co jsme i my sami zadarmo dostali.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další